Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Om webbplatsen

Struktur

Förstasidan är uppdelad i tre spalter, medan övriga sidor bara har en spalt. Upptill på sidorna finns flikar som leder till huvudsidorna och stödfunktionerna.

Förstasidan

På förstasidan finns tillträde till webbplatsens huvudsidor, tips om aktualiteter på webbplatsen, länkar till nya publikationer och aktuella meddelanden samt information om tjänster för sparare, investerare och försäkringstagare. På förstasidan finns också en lista med snabblänkar till de oftast besökta sidorna.

Webbplatsen består av sex huvudsidor:

Regelverk

Sidan ger information om viktigare lagar, förordningar och andra regelverk och tillträde till FI:s föreskriftssamlingar för finans- och försäkringssektorer samt bl.a. FI:s tolkningar.

Tillsyn

Sidan ger information om tillsynen och FI:s tillsynsåtgärder.

Tillstånd och registrering

Sidan ger information om t.ex. tillståndsvillkor, tillståndsansökan och registrering som försäkringsförmedlare. Vidare ger sidan information om gränsöverkridande tjänster.

Rapportering

Sidan ger information om vad tillsynsobjekt ska rapportera till Finansinspektionen och tillträde till rapporteringsprogram.

Statistik

Sidan innehåller all den statistik om värdepappers- och kreditmarknaden samt försäkringssektorn som Finansinpektionen publicerar.

Press & publicerat

På sidan samlas alla publikationer och meddelanden som FI ger ut. Länkar finns också till de två tidigare myndigheternas motsvarande arkiv.

Om FI

Sidan ger allmän information om nya FI, t.ex. uppgifter och organisation. Vidare finns det tillträde till listor över tillsynsobjekt.

Funktioner

Upptill på varje sida finns länkar till språkversionerna (finska/svenska/engelska) och till Kontakt och Feedback.

Nedtill på varje sida finns kontaktuppgifterna för FI och länkar till infosidorna Ansvarsfriskrivning och Om webbplatsen.

Länkar

Länkar inom en sida och länkar till andra sidor inom webbplatsen öppnas i samma fönster. Länkar till filer och länkar till externa sidor öppnas i ett nytt fönster.

Utskrift

Sidorna kan skrivas ut genom Skriv ut sidan -funktionen eller med webbläsarens utskriftskommande.

Upphovsrätt och länkning till webbtjänsten

Enligt upphovsrättslagen (404/1961) med senare ändringar äger FI eller annan namngiven dokumentproducent rättigheterna till det material som läggs ut på webbplatsen. FI förbehåller sig rättigheterna till webbsidorna och deras innehåll om inget annat anges i användningsvillkoren eller på webbsidorna.

Upphovsrätt gäller inte till lagar och förordningar samt beslut och yttranden av myndigheter eller andra offentliga organ (9 § i upphovsrättslagen). FI svarar inte för material på någon tredje parts webbsidor.

Länkningar till och citat ur materialet är tillåtna enligt upphovsrättslagen bara källan anges. Fildelning utanför FI:s webbplats utan tillstånd är förbjuden. FI svarar inte för att länkarna till sina egna, gamla Finansinspektionens eller Försäkringsinspektionens webbsidor är riktiga.

Denna webbplats innehåller bilder som köpts från bildbanken iStock.com för detta specifika ändamål. FI har rätt att använda bilderna, men alla övriga rättigheter till bilderna ägs av bildbanken och/eller fotografen. All länkning till enskilda bilder är därför helt förbjuden.

Integritetsskydd

FI:s webbplats är öppen för alla och sidorna är fritt tillgängliga utan registrering.

Tekniska förutsättningar

Webbtjänsten fungerar med de vanligaste webbläsarna (bl.a. Internet Explorer 6 och 7 och Mozilla Firefox 1.0 eller senare versioner). Rekommenderad upplösning för bildskärmen är 1 024 x 768 pixlar.

Filer i pdf-format kan läsas med Adobe Acrobat Reader. Programmet finns att ladda hem gratis från Adobes webbplats.

Feedback och upplysningar

FI:s kommunikation svarar för denna webbtjänst. Webbhuvudredaktören för webbplatsen är Minna Söderholm. Frågor, feedback och förbättringsförslag kan ges genom Feedback eller e-postas till finanssivalvonta(at)finanssivalvonta.fi.

© Finansinspektionen 2009

Alla rättigheter förbehålls.

Se också

 

2015-10-06

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.