Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Ansvarsfriskrivning

FI:s webbplats är väl genomtänkt. FI strävar efter att hålla informationen på webbplatsen uppdaterad och felfri men garanterar inte att informationen är riktig, fullständig, tillförlitlig och uppdaterad.

FI svarar inte för någon skada – vare sig direkt eller indirekt – till följd av användningen eller tillgängligheten av webbplatsen eller länkade externa webbsidor. FI:s ansvar uppgår maximalt till ansvaret enligt tvingande bestämmelser i finsk lag.

FI försöker löpande hålla sin webbtjänst tillgänglig för allmänheten men kan inte garantera en oavbruten eller felfri service. FI svarar inte för att webbsidorna alltid är tillgängliga och förbehåller sig rätten till ändringar.

 

 

 

2011-03-11

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.