Antalet privatkundskontor och självbetjäningsterminaler har minskat 

Färre privatkundskontor och minskat tjänsteutbud i kontoren kan lokalt försämra tillgången på banktjänster, särskilt om kunden inte har tillgång till bankkort eller nätbank. Finansinspektionen rekommenderar att bankerna, vid begränsning av sina kontanttjänster, klart och tydligt informerar kunderna om när och var tjänsterna finns att tillgå. Läs mer
 

Finansinspektionen får gott vitsord av intressegrupperna 

Enligt intressegrupperna värdesätts Finansinspektionen och man anser att den lyckats stärka förtroendet för marknaden. Intressegrupperna önskar dock en mer proaktiv reglering och en utveckling av dialogen. Försäkringssektorn ställer sig mest kritisk till Finansinspektionen.
Läs mer om intressegruppsenkäten
 

Kommissionens samråd om effekterna av IFRS inom EU 

Kommissionen håller ett offentligt samråd för att få in synpunkter från intresserade parter på effekterna av IFRS-standarderna. På basis av resultaten ser kommissionen över IAS-förordningen. Läs mer

Senaste publikationer och meddelanden

Finanskunder 

På Finanskund.fi har vi samlat grundläggande information om olika produkter och tjänster som tillhandahålls på finansmarknaden.

 Till Finanskund.fi
 FIs varningslistor

Vid problem kan du få hjälp från:

 • Försäkrings- och finansrådgivningen FINE
  (Bank-, Försäkrings- och Värdepappersnämnder)
  fine.fi
 • Konkurrens- och konsumentverket
   Konsumentrådgivning 
 • Finansinspektionens telefonjour för bank-, värdepappers- och försäkringskunder på tisdag kl. 9–10 och på torsdag kl. 14–15
  Telefon 0800-050 99

Noterade bolag 

På sidorna för noterade bolag har vi lagt ut information om

 • börsintroduktion
 • prospekt
 • informationsskyldighet
 • insiderregler

Till Noteradebolag.fi