Makrotillsynsbeslut, september 2015: Finansinspektionen ställer inte något kontracykliskt buffertkrav för bankerna

Finansinspektionen har i dag beslutat att inte ställa något kontracykliskt buffertkrav för bankerna och inte heller genomföra andra makrotillsynspolitiska åtstramningar som påverkar kreditkonjunkturerna. Läs mer

Läget i finanssektorn är sunt, bankernas intäktsstruktur är allt mer riskexponerad

​Siffrorna för slutet av juni, som publicerades av Finansinspektionen, visar att de finländska bank- och försäkringssektorerna har en stark kapitaltäckning och solvens. Läs mer

Förfarandena vid finansieringen av arbetshälsoprojekt varierar, de riskbaserade aspekterna styr inte vart pengarna allokeras

​​Invalidpensionerna utgör varje år en betydande del av pensionsutgifterna inom arbetspensions-systemet. Åtgärder som förebygger invalidpensionsutgiften är viktiga med tanke på finansieringen av systemet. Läs mer

 

 

Senaste publikationer och meddelanden

Finanskunder

På Finanskund.fi har vi samlat grundläggande information om olika produkter och tjänster som tillhandahålls på finansmarknaden.

 Till Finanskund.fi
 FIs varningslistor

Vid problem kan du få hjälp från:

 • Försäkrings- och finansrådgivningen FINE
  (Bank-, Försäkrings- och Värdepappersnämnder)
   fine.fi
 • Konkurrens- och konsumentverket
   Konsumentrådgivning 
 • Finansinspektionens telefonjour för bank-, värdepappers- och försäkringskunder på tisdag kl. 9–10 och på torsdag kl. 14–15
  Telefon 0800-050 99    

Noterade bolag

På sidorna för noterade bolag har vi lagt ut information om

 • börsintroduktion
 • prospekt
 • informationsskyldighet
 • insiderregler

Till Noteradebolag.fi

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen