Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder trädde i kraft den 15 mars 2014 

Europaparlamentets och rådets direktiv (2011/61/EU) om förvaltare av alternativa investeringsfonder genomförs i Finland genom lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014), som trädde i kraft den 15 mars 2014. Med anledning av den nya lagen har Finansinspektionen uppdaterat sin webbplats.
Läs mer på AIFMD-sidan (på finska)
 

Finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn 1/2014: Läget i finanssektorn i Finland relativt sunt, men omvärlden är ytterst skör och riskerna ökar  

Siffrorna för slutet av 2013 visar att de finländska bank- och försäkringssektorerna är relativt välkapitaliserade överlag. Lönsamheten för sektorerna är likaså alltjämt relativt god trots den svaga realekonomiska utvecklingen. Läs mer
 

Företagsobligationerna har ökat i antal – information om prospektets innehåll 

I ett nytt nummer av nyhetsbrevet Markkinat berättar vi hur obligationsprospektet ska upprättas. Dessutom informerar vi bland annat om aktuella regelinitiativ från ESMA, ett nytt europeiskt prospektregister och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, som trädde i kraft den 15 mars 2014. Nyhetsbrevet Markkinat 1/2014 ges ut på engelska i april 2014. Läs mer (på finska)

Senaste publikationer och meddelanden

Finanskunder 

På Finanskund.fi har vi samlat grundläggande information om olika produkter och tjänster som tillhandahålls på finansmarknaden.

 Till Finanskund.fi
 FIs varningslistor

Vid problem kan du få hjälp från:

 • Försäkrings- och finansrådgivningen FINE
  (Bank-, Försäkrings- och Värdepappersnämnder)
  fine.fi
 • Konkurrens- och konsumentverket
   Konsumentrådgivning 
 • Finansinspektionens telefonjour för bank-, värdepappers- och försäkringskunder på tisdag kl. 9–10 och på torsdag kl. 14–15
  Telefon 0800-050 99
  Telefonjouren är stängd skärtorsdagen den 17 april 2014

Noterade bolag 

På sidorna för noterade bolag har vi lagt ut information om

 • börsintroduktion
 • prospekt
 • informationsskyldighet
 • insiderregler

Till Noteradebolag.fi