Gemensam banktillsyn startade den 4 november 2014 

ECB:s gemensamma banktillsyn infördes den 4 november. Webbtjänsterna om banktillsynen finns tillgängliga på adressen www.bankingsupervision.europa.eu. En del av informationsmaterialet och meddelandena finns på samtliga språk i EU:s medlemsstater.
Läs mer på webbplatsen för banktillsynen
Den gemensamma banktillsynsmekanismen i korthet (video, längd 2:48 min.)
 

Gräsrotsfinansiering och nya betalningsmedel teman på Sijoitus-Invest-mässan  

Finansinspektionens experter ger objektiv information om investeringsfrågor och bidrar på mässan med inlägg om bl.a. gräsrotsfinansiering, nya betalningsmedel och investeringsrisker.
FI:s inlägg (på finska)
 

ECB:s samlade bedömning: de finländska bankernas kapitaltäckning var fortsatt god också i stresscenariot 

 Kapitaltäckningen för alla de deltagande finländska bankerna låg tydligt över det tröskelvärde som fastställts i bedömningen. I det negativa scenariot låg kärnprimärkapitalet för de finländska bankerna kvar på en nivå över genomsnittet för de deltagande bankerna, medan försämringen av kapitaltäckningen var i nivå med genomsnittet för bankerna. Detta resultat stöder ytterligare konsumenternas förtroende för den finländska banksektorn.
Ta del av materialet om banktesterna

Senaste publikationer och meddelanden

Finanskunder 

På Finanskund.fi har vi samlat grundläggande information om olika produkter och tjänster som tillhandahålls på finansmarknaden.

 Till Finanskund.fi
 FIs varningslistor

Vid problem kan du få hjälp från:

 • Försäkrings- och finansrådgivningen FINE
  (Bank-, Försäkrings- och Värdepappersnämnder)
  fine.fi
 • Konkurrens- och konsumentverket
   Konsumentrådgivning 
 • Finansinspektionens telefonjour för bank-, värdepappers- och försäkringskunder på tisdag kl. 9–10 och på torsdag kl. 14–15
  Telefon 0800-050 99

Noterade bolag 

På sidorna för noterade bolag har vi lagt ut information om

 • börsintroduktion
 • prospekt
 • informationsskyldighet
 • insiderregler

Till Noteradebolag.fi