Finansbranschen stärker sin kapitaltäckning – viktigt att sörja för investerarskyddet  

EU:s finansiella tillsynsmyndigheter EBA, EIOPA och ESMA har påmint bankerna och försäkringsbolagen om deras skyldigheter att sörja för investerarskyddet. Bankerna har redan släppt ut sådana produkter på marknaden genom vilka de förbereder sig för de nya kapitaltäckningsreglerna och stärker sin egen kapitaltäckning.
Läs mer
 

Nya kreditinstitutlagen i kraft 

Den nya kreditinstitutlagen (610/2014) och andra lagändringar anknytna I den trädde i huvudsak i kraft den 15 augusti 2014. Läs mer
 

IFRS Foundation och ESMA har undertecknat ett samförståndsavtal 

Organisationen som meddelar internationella redovisningsstandarder (IFRS Foundation) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har avtalat om ett stärkt samarbete och nya delområden för samarbetet. Syftet med samarbetet är att främja en enhetlig tillämpning av IFRS-standarderna i börsnoterade bolag. Läs mer

Senaste publikationer och meddelanden

Finanskunder 

På Finanskund.fi har vi samlat grundläggande information om olika produkter och tjänster som tillhandahålls på finansmarknaden.

 Till Finanskund.fi
 FIs varningslistor

Vid problem kan du få hjälp från:

 • Försäkrings- och finansrådgivningen FINE
  (Bank-, Försäkrings- och Värdepappersnämnder)
  fine.fi
 • Konkurrens- och konsumentverket
   Konsumentrådgivning 
 • Finansinspektionens telefonjour för bank-, värdepappers- och försäkringskunder på tisdag kl. 9–10 och på torsdag kl. 14–15
  Telefon 0800-050 99

Noterade bolag 

På sidorna för noterade bolag har vi lagt ut information om

 • börsintroduktion
 • prospekt
 • informationsskyldighet
 • insiderregler

Till Noteradebolag.fi