Innovativa investeringar och hantering av finanser i svåra situationer teman på Sijoitus-Invest-mässan

Finansinspektionens experter ger objektiv information om investeringsfrågor och bidrar på mässan med inlägg om bl.a. innovativa investeringar, hantering av finanser i svåra situationer och gräsrotsfinansiering. FI:s inlägg (på finska)

 

Ändringarna i värdepappersmarknadslagen träder i kraft den 26 november 2015

​I vårt senaste nyhetsbrev Markkinat berättar vi hur ändringarna i värdepappersmarknadslagen påverkar den regelbundna informationsskyldigheten och tillhandahållandet av information samt flaggningsskyldigheten. Dessutom berättar vi bland annat om verksamhetsplanen för kapitalmarknadsunionen, som kommissionen publicerat. Läs mera (på finska)

Vill du delta i EBAs bankintressentgrupp och få din egen röst hörd i gruppen? Lämna då in din intresseanmälan senast 15.12

​​Europeiska bankmyndigheten (EBA) inledde en inbjudan till intresseanmälan för deltagande i myndighetens intressentgrupp. Inbjudan till intresseanmälan är öppen för kandidater som representerar intressenter i EU. Sista datum för ansökan är den 15 december 2015. Läs mer

 

Finanskund.fi

Din objektiva källa! Finanskund.fi

Problem med en tjänsteleverantör?

Finanskund.fi > Problem

Noterade bolag.fi

Information om börsintroduktion, prospekt, informationsskyldighet, flaggning, offentliga uppköpserbjudanden och insiderregler.
Noterade bolag.fi

Gemensamma banktillsyn för euroområdet

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen