Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Din objektiva källa

På dessa sidor har Finansinspektionen samlat information till användarna av bankernas tjänster, försäkringskunder, sparare och investerare. På sidorna finns information om olika produkter och tjänster som tillhandahålls på finansmarknaden.

Här beskrivs bland annat

 • tjänsteleverantörer av olika typ
 • olika produkter och tjänster, deras egenskaper och riskerna med dem
 • avtal samt
 • förfaringssätt vid eventuella problem.

Vi ger inte placeringsråd och inte heller rekommendationer om tjänster, produkter eller tjänsteleverantörer.

När ska kunden identifieras?

En bank, ett försäkringsbolag och andra bolag som är verksamma i branschen ska identifiera sina kunder innan kundförhållandet inleds. Vidare ska kunden identifieras och kundens identitet kontrolleras om affärstransaktionen avviker från det som är normalt, om tjänsteleverantören ifrågasätter medlens ursprung eller deras användningssyfte. Kunden ska identifieras även om tjänsteleverantören ifrågasätter tidigare skaffade kontrolluppgifter. Skärpt kundkontroll ska tillämpas om kunden är en politiskt inflytelserik person eller familjemedlem eller nära affärspartner till en sådan person.

Läs mer

Se också vanliga frågor

Varningslistor

Finansmarknadsaktörerna måste följa bestämmelserna för finansmarknaden. Finansinspektionen publicerar med tanke på kund- och investerarskydden varningslistor på företag utan tillstånd och företag som erbjuder värdepapper utan prospekt samt varningar från utländska tillsynsmyndigheter. Läs mer

​Se upp för bedrägeriförsök!

​E-post från falska avsändare har tidvis använts till att försöka ta reda på bankkunders personliga koder. E-breven är ofta förfalskade kundmeddelanden från banker och adresserade till bankkunderna personligen. Inga banker, försäkringsbolag, polisen eller andra myndigheter skulle någonsin kontakta dig per telefon eller e-post för att fråga efter dina personliga koder.
Läs mer

Aktuellt

 • Bankerna bör vägleda sina kunder i valet av lämpliga tjänster

  ​Finansinspektionen bedömer tillgången på och prissättningen av grundläggande banktjänster för privatkunder med hjälp av en årlig utredning. Årets utredning grundar sig på läget i början av mars. Läs mer

 • Bra att veta om gruppfinansiering

  För en investerare som deltar i gruppfinansiering kan det vara svårt att få tillräcklig och korrekt information som stöd för sina beslut. Nya eller icke-etablerade företag som är föremål för gruppfinansiering kan vara förenade med betydande risker. Exempelvis vid aktieinvesteringar måste man beakta vilka rättigheter som hänför sig till aktierna när det gäller rösträtt eller utdelningsrätt och hur man får information om tillståndet i målbolaget och dess verksamhet. Det finns inte nödvändigtvis en fungerande andrahandsmarknad för aktier i icke noterade bolag, så det kan vara svårt att värdera och sälja investeringarna.
  Läs mer

 • E-kommunikation och datasäkerhet

  Bank-, försäkrings- och investeringsärenden kan också skötas i onlinetjänster på webben. Det är tryggt att sköta sina ärenden online, om både tjänsteleverantören och kunden tar sitt ansvar för datasäkerheten. Ta del av de datasäkerhetsanvisningar som din tjänsteleverantör tillhandahåller och se till att uppdatera datasäkerheten i de datorer och andra enheter du använder. När du knappar in dina koder i en onlinetjänst ska du försäkra dig om att du befinner dig på din tjänsteleverantörs webbplats.
  Läs mer

 • ESMA varnar för riskerna med att investera i komplexa produkter

  Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) uttrycker sin oro över att alla investerare inte nödvändigtvis förstår vilka risker som är förknippade med investeringar i komplexa produkter.
  Läs mer (pdf)

 • Konsumenterna varnas angående digitala valutor

  Europeiska bankmyndigheten (EBA) utfärdar denna varning för att belysa riskerna i samband med köp, innehav eller handel med virtuella valutor.
  Läs mer

 • Kravet pa ändring av marginalen kan vara oskäligt for kunden

  Ett utmanande läge i omvärlden och kostnader som beror på regleringen har skapat press på att bankerna ska höja kundmarginalerna och provisionerna. De avtal som ingåtts med kunderna måste dock iakttas. Till exempel en extra amortering eller byte av säkerheten till en säkerhet med minst samma värde är i sig ingen grund för att höja kreditmarginalen.
  Finansinspektiones brev till kreditinstitut 26 Mars 2013
  Läs mer om avtal

 

Problem med en tjänsteleverantör?

Snabblänkar

 

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.