Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Serviceleverantörer som lämnat in anmälan

Här kan du få följande information om tjänsteleverantörer som lämnat in anmälan om gränsöverskridande tjänster:

  • Kontaktuppgifter
  • Länder till vilka företagen tillhandahåller tjänster
  • Information om verksamhetstillstånd eller annan rättslig grund att bedriva verksamhet

Namn     

Skip Navigation Links.

Collapse Sammanslutningar på finansmarknadenSammanslutningar på finansmarknaden
Expand Kredit marknadKredit marknad
Expand Förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendomFörmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom
Expand InvesteringstjänstverksamhetInvesteringstjänstverksamhet
Expand Fondverksamhet (UCITS)Fondverksamhet (UCITS)
Expand Förvaltning av alternativa investeringsfonderFörvaltning av alternativa investeringsfonder
Expand FörsäkringsverksamhetFörsäkringsverksamhet
Expand BetaltjänstleverantörerBetaltjänstleverantörer

Sökanvisningar

  • Tjänsteleverantörerna har indelats i grupper enligt bransch. Du kan välja den grupp vars uppgifter du vill se. Genom att klicka på +-tecknet framför gruppnamnet får du fram gruppens underkategorier.
  • Du kan söka information på basis av tjänsteleverantörens namn eller första delen av namnet. Inled söksträngen med %-tecknet för att hitta tjänsteleverantörer i vars namn den använda bokstavskombinationen förekommer någon annanstans än i början.
  • Klicka till slut på sökknappen.
  • Träffarna sorteras i bokstavsordning. Du får fram uppgifterna om en särskild tjänsteleverantör genom att klicka på det aktuella namnet. Om du väljer ”visa alla uppgifter”, visas genast uppgifterna om alla tjänsteleverantörer som uppfyller sökkriterierna.

Se också

 

23.8.2018

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.