Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Skadeförsäkring

Finansinspektionen publicerar tillsynsuppgifter som beskriver skadeförsäkringsbolagens verksamhet. Under denna rubrik presenteras bokslutsuppgifterna samt solvens- och lönsamhetsuppgifter. Uppgifter om placeringarna presenteras under rubriken Placeringar.

De finländska försäkringsbolagens försäkringsverksamhet i utlandet ingår i de belopp som anges. I beloppen ingår inte försäkringsföreningars eller utländska försäkringsbolags verksamhet i Finland. Deras verksamhet presenteras under rubriken Utländska skadeförsäkringsbolag.

Boksluts- och lönsamhetsuppgifterna grundar sig på den information som bolagen upprättat enligt de finländska bokslutsbestämmelserna och som tillställts Finansinspektionen. Solvensuppgifterna grundar sig fr.o.m. den 1 januari 2016 på den information som upprättats enligt Solvens II-regleringen. Solvensuppgifterna och noterna till verksamhetskapitalet från år 2015 och tidigare grundar sig på den nationella lagstiftningen.

.

Följande uppgifter publiceras kvartalsvis:

  • Solvensuppgifter
  • Lönsamhetsuppgifter
  • Placeringsuppgifter

Bokslutsuppgifter publiceras årligen:

  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Noter till resultaträkningen och till verksamhetskapitalet
  • Skadeförsäkringsbolags uppgifter enligt försäkringsklass

Ta del av tillsynsuppgifterna via menyn till vänster.

Listan över försäkringsbolagen i tabellerna och försäkringsklasser 

Försäkringsklasser 

Förändringar i försäkringsanstalternas verksamhet 

Statistik som publicerats före 2012 finns i arkivet.

 

 

 

2018-04-06

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.