Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Skadeförsäkring

Finansinspektionen publicerar tillsynsuppgifter som beskriver skadeförsäkringsbolagens verksamhet. Under denna rubrik presenteras bokslutsuppgifterna samt solvens- och lönsamhetsuppgifter. Uppgifter om placeringarna presenteras under rubriken Placeringar.

De finländska försäkringsbolagens försäkringsverksamhet i utlandet ingår i de belopp som anges. I beloppen ingår inte försäkringsföreningars eller utländska försäkringsbolags verksamhet i Finland. Deras verksamhet presenteras under rubriken Utländska skadeförsäkringsbolag.

Bokslutsuppgifterna baserar sig på bokslutsuppgifter som bolagen uppgjort enligt de finländska bokslutsbestämmelserna och tillställt Finansinspektionen. Solvens- och lönsamhetsuppgifterna grundar sig på de tillsynsuppgifter som bolagen lämnat in till Finansinspektionen.

Följande uppgifter publiceras kvartalsvis:

  • Solvensuppgifter
  • Lönsamhetsuppgifter
  • Placeringsuppgifter

Bokslutsuppgifter publiceras årligen:

  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Noter till resultaträkningen och till verksamhetskapitalet
  • Skadeförsäkringsbolags uppgifter enligt försäkringsklass

Ta del av tillsynsuppgifterna via menyn till vänster.

 Listan över försäkringsbolagen i tabellerna och försäkringsklasser

Försäkringsklasser 

 Förändringar i försäkringsanstalternas verksamhet

Statistik som publicerats före 2012 finns i arkivet.

 

 

 

2015-11-24

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.