Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Livförsäkring

Finansinspektionen publicerar tillsynsuppgifter som beskriver livförsäkringsbolagens verksamhet. Under denna rubrik presenteras bokslutsuppgifterna samt solvens- och lönsamhetsuppgifter. Uppgifter om placeringarna presenteras under rubriken Placeringar.

De finländska försäkringsbolagens försäkringsverksamhet i utlandet ingår i de belopp som anges. I beloppen ingår inte utländska försäkringsbolags verksamhet i Finland. Deras verksamhet presenteras under rubriken Utländska livförsäkringsbolag.

Boksluts- och lönsamhetsuppgifterna grundar sig på den information som bolagen upprättat enligt de finländska bokslutsbestämmelserna och som tillställts Finansinspektionen. Solvensuppgifterna grundar sig fr.o.m. den 1 januari 2016 på den information som upprättats enligt Solvens II-regleringen. Solvensuppgifterna och noterna till verksamhetskapitalet från år 2015 och tidigare grundar sig på den nationella lagstiftningen.

Följande uppgifter publiceras kvartalsvis:

  • Solvensuppgifter
  • Lönsamhetsuppgifter
  • Placeringsuppgifter

Bokslutsuppgifter publiceras årligen:

  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Noter till resultat- och balansräkningen och till verksamhetskapitalet (fram till 31.12.2015)

Ta del av tillsynsuppgifterna via menyn till vänster.

 Listan över försäkringsbolagen i tabellerna och försäkringsklasser

 Förändringar i försäkringsanstalternas verksamhet

Statistik som publicerats före 2012 finns i arkivet.

 

 

 

2017-11-28

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.