Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Livförsäkring

Finansinspektionen publicerar tillsynsuppgifter som beskriver livförsäkringsbolagens verksamhet. Under denna rubrik presenteras bokslutsuppgifterna samt solvens- och lönsamhetsuppgifter. Uppgifter om placeringarna presenteras under rubriken Placeringar.

De finländska försäkringsbolagens försäkringsverksamhet i utlandet ingår i de belopp som anges. I beloppen ingår inte utländska försäkringsbolags verksamhet i Finland. Deras verksamhet presenteras under rubriken Utländska livförsäkringsbolag.

Bokslutsuppgifterna baserar sig på bokslutsuppgifter som bolagen uppgjort enligt de finländska bokslutsbestämmelserna och tillställt Finansinspektionen. Solvens- och lönsamhetsuppgifterna grundar sig på de tillsynsuppgifter som bolagen lämnat in till Finansinspektionen.

Följande uppgifter publiceras kvartalsvis:

  • Solvensuppgifter
  • Lönsamhetsuppgifter
  • Placeringsuppgifter

Bokslutsuppgifter publiceras årligen:

  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Noter till resultat- och balansräkningen och till verksamhetskapitalet

Ta del av tillsynsuppgifterna via menyn till vänster.

 Listan över försäkringsbolagen i tabellerna och försäkringsklasser

 Förändringar i försäkringsanstalternas verksamhet

Statistik som publicerats före 2012 finns i arkivet.

 

 

 

2015-11-24

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.