Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Rapportering

Tillsynsobjekt lämnar regelbundet in rapporter till Finansinspektionen. Med hjälp av rapporterna bevakar Finansinspektionen tillsynsobjektens ekonomiska ställning och risker och analyserar deras lönsamhet, kapitaltäckning, risker och verksamhetsvolymer.

Vi har här samlat information om vad de olika grupperna av tillsynsobjekt ska rapportera till Finansinspektionen. Dessutom informerar vi om aktuella inrapporteringsprogram.

 

Prenumeration på elektroniska publikationer och meddelanden från Finansinspektionen

Distributionstjänst Jakelu/RAPPORTÖRSERVICE

  • Användare som önskar få meddelanden om inrapporteringarna per e-post bör registrera sig för tjänsten. Vid registreringen måste följande data matas in: förnamn, efternamn, e-postadress.Om rapportören glömmer bort sitt användar-ID eller lösenord levereras de nya koderna per e-post. Rapportören är skyldig att uppdatera kontaktuppgifterna, så att e-postmeddelandena når rätt person.
  • Rapportörservicen innehåller också en funktion där användaren kan kontrollera vilka filer som laddats ner via tjänsten.

 

Se också

 

 

2015-09-08

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.