Identifiera bedrägeriförsök

Försök att lura fram användarkoder och kontouppgifter till exempel via e-post

E-post från falska avsändare används ibland till att luska ut bankkunders personliga koder, eller för att få kunderna att klicka på en länk i meddelandet som leder till en falsk webbplats. E-breven ser ofta ut som kundmeddelanden från banker och är adresserade till bankkunderna personligen.

Falska meddelanden används för nätfiske

Frågar någon efter dina koder per telefon eller e-post är det högst sannolikt fråga om ett bedrägeriförsök. Inga banker, försäkringsbolag, poliser eller myndigheter skulle någonsin kontakta dig per telefon eller e-post för att fråga efter dina personliga koder. Detsamma gäller andra känsliga uppgifter såsom kontonummer eller kreditkortsnummer.

Ofta innehåller de falska meddelandena en varning om att kundens kontouppgifter eller kontomedel äventyras om inte kunden vidtar vissa åtgärder. På svenska kallas det nätfiske eller lösenordsfiske efter den engelska termen ”phishing”.

Länkar kan leda till bedrägliga webbsidor

En annan vanlig bluff är att lura kunderna att klicka på en länk i ett meddelande eller på en webbplats. Länken leder till en bedräglig webbplats där man frågar efter kundens koder eller kortnummer. Adressen i länken kan se tillförlitlig ut, men den leder i själva verket till en annan adress. Länken i e-postmeddelandet eller dess bilaga kan se ut som en krypterad https-sida, men i verkligheten kan den leda till en oskyddad webbsida.

Logga aldrig in i en webbanktjänst genom att klicka på en länk som du har fått per e-post.

Ibland kommer det e-brev där det erbjuds investeringsmöjligheter eller anhålls om hjälp med valutautförsel. Avsändaren kan be att få mottagarens kontonummer eller en liten insatssumma. Dessa är i regel bedrägeriförsök. Du ska inte svara på dem utan radera meddelandena omedelbart. Centralkriminalpolisen lägger på sin webbplats ut varningar om denna typ av bedrägeriförsök.

Lämna meddelanden som verkar vara falska obesvarade och radera dem oöppnade.

Det förekommer också försök till att lura kunder med falska länkar som kan finnas i ett e-postmeddelande eller en webbplats.

Mer information om säkerheten vid onlinekommunikation hittar du bland annat via länkarna till höger.

Om du misstänker att du har blivit lurad

Om du misstänker att du har blivit lurad eller att utomstående har kommit över dina användarkoder, ska du

  • spärra dina koder i bankens spärrtjänst
  • be om instruktioner av din bank
  • säkerställa att din dator inte har infekterats av skadliga program före följande inloggning i webbanken.

 

 

 

Läs mer om

 

2017-05-02

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.