Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Investeringstjänster

Innehållet i investeringstjänsterna och de relaterade sidotjänsterna fastställs i lagstiftningen. Med investeringstjänster avses bl.a.

 • att ta emot, förmedla och genomföra uppdrag om finansiella instrument för kunders räkning,
 • investeringsrådgivning, dvs. att tillhandahålla personliga rekommendationer till en kund i fråga om transaktioner som gäller bestämda finansiella instrument, och
 • kapitalförvaltning, dvs. förvaltning av finansiella instrument enligt avtal med kunder på så sätt att tjänsteleverantören helt eller delvis har givits rätt att besluta om placering av instrumenten.

Med sidotjänster avses bl.a.

 • förvarings- och förvaltningstjänster för finansiella instrument
 • kreditgivning i aknytning till investeringstjänster
 • valutatjänster i aknytning till investeringstjänster.

Tillhandahållandet av investeringstjänster förutsätter verksamhetstillstånd

Investeringstjänster kan endast tillhandahållas av kreditinstitut som har beviljats verksamhetstillstånd för kreditinstitut, värdepappersföretag som har beviljats verksamhetstillstånd för värdepappersföretag och fondbolag som har beviljats verksamhetstillstånd för kapitalförvaltning och investeringsrådgivning. Investeringstjänster kan även tillhandahållas genom anknutna ombud. Dessutom kan investeringstjänster tillhandahållas exempelvis av sådana motsvarande utländska tjänsteleverantörer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har en filial i Finland eller som har meddelat till Finansinspektionen att de ska tillhandahålla investeringstjänster i Finland.

Finansinspektionen övervakar ovannämnda tjänsteleverantörers verksamhet och uppförande. Därutöver följer Finansinspektionen upp aktörer som är verksamma på finansmarknaden och ingriper i verksamheten i företag som saknar verksamhetstillstånd.

Uppförandet fastställs i lagen

Verksamheten i företag som tillhandahåller investeringstjänster regleras genom lagstiftning. I kundrelationerna ska tjänsteleverantörerna följa exempelvis bestämmelserna i värdepappersmarknadslagen, bl.a. om

 • kategorisering av kunder
 • god sed i värdepappershandeln och tillhandahållandet av investeringstjänster
 • avtal om investeringstjänster
 • informationsskyldighet
 • utredningsplikt
 • handhavande och noggran vidarebefordran av order
 • förvaring av kundmedel.

Ytterligare information om de regler som ska följas vid tillhandahållandet av investeringstjänster finns under rubriken Regler för tillhandahållande av investeringstjänster i menyn till vänster på denna sida.

Se ocksä

Nyttiga länkar

 

2015-12-29

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.