Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Kontaktuppgifter och ärendeskötsel

Växel

09 183 51

E-postadresserna: fornamn.efternamn(at)fiva.fi 

Problem med tjänsteleverantören?

Försäkrings- och finansrådgivningen FINE

Försäkrings- och finansrådgivningen ger råd och handleder bank-, försäkrings- och värdepapperskunder samt utreder vid behov krissituationer på kundens vägnar tillsammans med ett försäkringsbolag, en bank eller ett värdepappersföretag. Tjänsten är avgiftsfri för kunden.

Fine.fi

Telefon 09 6850 120 från måndag till torsdag kl. 10–16

Finansinspektionens telefonrådgivning för bank-, värdepappers-, och försäkringskunder 

Avgiftsfritt servicenummer 09 183 5360 (avgiftsfritt inom Finland) tisdagar kl. 9–10 och torsdagar kl. 14–15 

 

​Se också: Råd och hjälp

Kommunikation

Mediajour

Mediajourens telefonnummer (endast för mediarepresentanter) är 09 183 5030. Informatörerna svarar på kommunikationens mediajournummer vardagar kl. 9–16, utom på skärtorsdag och nyårsafton kl. 9–13. 

Servicenummer

Kommunikationsenhetens servicenummer 09 183 5250 betjänar vardagar kl. 9–16 (på skärtorsdag och nyårsafton kl. 9–13) och hjälper uppringaren att hitta information i redan publicerat material samt handleder vidare.

Twitter

Finansinspektionens Twitterkonto är Twitter.com/FIN_FSA. Vi twittrar om publikationer, uppträdanden och lediga tjänster.

Kommunikationsenhetens kontaktinformation

Informationschef Milka Lahnalammi-Vesivalo
telefon 09 183 5222

Ledande kommunikationsexpert Miia Armila-Paalasmaa
telefon 09 183 5331

Informatör Raakel Heikkinen
telefon 09 183 5574

Informatör Hanna Niemi
telefon 09 183 5206

Informatör Minna Söderholm
telefon 09 183 5334

Finansinspektionens gemensamma e-postadresser står till tjänst i följande ärenden:
Alternativa investeringsfonder (AIFM)  ​ ​ ​​Tekniska frågor och tolkningsfrågor om AIFMD-rapporteringen samt om ändringar i AIFMD-rapporteringsskyldigheten AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi
​AIFM-relaterade tolkningsfrågor till Finansinspektionen  ​AIFMquestions(at)fiva.fi

​Anmälan om större ägarandelar enligt 18 kap. 1 § i lagen om alternativa investeringsfonder

Ändrings- och avslutningsanmälningar enligt lagen om alternativa investeringsfonder
Se närmare anvisningar:
Anmälningar i anslutning till 12 kap. 1 § (på finska)
Anmälningar i anslutning till 19 kap. 3, 4 och 1 § (på finska)
Anmälningar i anslutning till 20 kap. 3 och 2 § (på finska)

​AIFM-ilmoitukset(at)fiva.fi

​Utländska underrättelser som tillåter marknadsföring över gränsen till Finland enligt 19 kap. 2 och 5 § i lagen om alternativa investeringsfonder​AIFM-notifications(at)fiva.fi
​IDD (EU-direktivet om försäkringsdistribution)​​Frågor som gäller IDD till Finansinspektionen
Se närmare anvisningar (på finska)
IDDquestions(at)fiva.fi
Gräsrotsfinansiering​Frågor som gäller gräsrotsfinansiering till Finansinspektionen​joukkorahoituskysymys(at)fiva.fi
Transaktionsrapportering (AKVA)

Föreskrifter och anvisningar om transaktionsrapportering
Kraven på transaktionsrapportering
Rapporteringens tekniska genomförande

​kaupparaportointi(at)fiva.fi
​Tekniskt stöd för transaktionsrapportering ​trs-support(at)fiva.fi
Korta positioner Anmälningar och annulleringar av anmälningar om korta positioner ​shortselling(at)fiva.fi
Anmälan av transaktioner som utförs av personer i ledande ställning​Anmälan av transaktioner som utförs av personer i ledande ställning till Finansinspektionen genom att sända behövliga uppgifter på en anmälningsblankett i pdf-format eller i form av en XML-fil via skyddad e-post ​johdonkaupat(at)fiva.fi
STOR-anmälningar som lämnas av tillhandahållare av investeringstjänster och handelsplatser ​STOR-anmälningar enligt artikel 16 i MAR på en särskild blankett via skyddad e-post ​STOR(at)fiva.fi
Frågor om marknadsmissbruk Information om att offentliggörande av insiderinformation skjuts upp ska skickas med skyddad e-post
​Frågor och tolkningar i anslutning till förordningen om marknadsmissbruk (MAR), vilka inte kräver ett omedelbart svar
​markkinat(at)fiva.fi
 
​PRIIPS​Frågor om de faktablad som ska ges om paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter (PRIIPS)
Se närmare anvisningar Kontaktinformation
PRIIPSquestions(at)fiva.fi​
​PSD2​Frågor som gäller betaltjänstdirektivet (Payment Services Directive)​psd2(at)fiva.fi
​Rapportering ​ ​ ​ ​Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering (XBRL/XML)​EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi
(förra ITShelpdesk(at)fiva.fi, COREPhelpdesk(at)fiva.fi)
​Tekniska frågor och tolkningsfrågor om de uppgifter som ska rapporteras till Finansinspektionen (.csv)​VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi
​Tekniska frågor och tolkningsfrågor om AIFMD-rapporteringen samt om ändringar i AIFMD-rapporteringsskyldigheten ​AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi
​Icke-elektronisk Solvens II rapportering​S2raportointi(at)finanssivalvonta.fi
Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Solvens II-rapporteringen ​S2Helpdesk(at)fiva.fi
Tekniska frågor i anslutning till Jakelu Distributionstjänst ​JakeluHelpDesk(at)fiva.fi
​Rapporteringen av ECB:s avgiftsfaktorer (COF) och relaterad kommunikation​EKP_valvontamaksut(at)fiva.fi
Försäkringsmarknadens rapportering​Användarnamn och lösenord för inlämnande av regelbundna rapporter inom försäkringsbranschen
Användarnamn och lösenord för blanketterna med basinformation och ändringsanmälan i pensionsstiftelse- och försäkringskassaregistren
Försäkringsmäklares berättelser över rörelsen och bokslutsuppgifter  
​tilastot(at)fiva.fi
​Jämförelsewebbplatsen​Inlämnande av uppgifter till jämförelsewebbplatsen på Finansinspektionens standardformulär​vertailusivusto(at)finanssivalvonta.fi
​Frågor om formuläret och inlämnande av uppgifter​vertailusivusto.tiedustelut(at)finanssivalvonta.fi
Kommunikation​Frågor om webbtjänsten, respons och utvecklingsförslag antingen till den här adressen eller via responsblanketten​finanssivalvonta(at)fiva.fi

 

Innovation HelpDesk

​​Innovaatio-HelpDesk(at)fiva.fi ger råd i auktoriserings-, registrerings- och andra tillståndsfrågor som gäller innovativa finansprodukter och -tjänster. I andra frågor än sådana som berör innovativa produkter och tjänster ber vi er kontakta de andra adresserna under kontaktuppgifter.

Läs mer på adressen Innovation.fiva.fi.

Finlands Banks och Finansinspektionens registratur (kontaktuppgifter för Finansinspektionens kunder)

Öppettider vardagar 9–16, utom på skärtorsdagen och nyårsafton 9–13.30

  • postadress: Finansinspektionen, PB 103, 00101 Helsingfors
  • telefon 09 183 5339 (riksomfattande servicenummer i Finland, inga tilläggsavgifter utöver normala telefonavgifter), +358 9 183 5339 (internationella telefonnummer)
  • fax 09 183 5328
  • registry(at)fiva.fi

Inkommande post 

Avlämningsstället för inkommande post till Finansinspektionen finns på innergården vid Fredsgatan 19 med ingång via porten i gränden mellan Fredsgatan 19 och Fredsgatan 17 (Riksarkivet). Ring på porttelefonen till vänster om porten så öppnas dörren från bevakningscentralen. I slutet av gränden finns en glaskur med hiss. Hissen kan anropas på porttelefonen vid hissen.

Samråd mellan myndigheter i samband med förvärv av kvalificeradeinnehav i kreditinstitut

Kommissionens genomförordning (EU) 2017/461 Artikel 2 avsedda utsedda kontaktpunkter för det samråd mellan relevanta behöriga myndigheter i samband med tilltänkta förvärv av kvalificeradeinnehav i kreditinstitut är registry(at)fiva.fi.

Finansinspektionens kontor ligger i Helsingfors, Snellmansgatan 6.

Öppettider vardagar kl. 9–16.15
(undantag: skärtorsdagen och nyårsaftonen kl. 9–13.30)

Begäran om att få ta del av en handling

Telefonavgifter

​Ingen tilläggsavgift tas ut för samtal till Finansinspektionen.

Priset för mobilsamtal är beroende av abonnemangstyp, medan samtal från fast telefon debiteras enligt avgiften för lokal-, fjärr- eller utlandssamtal.

2018-10-01

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen  
Finlands Bank, it-tuki(at)bof.fi, ansvarar för webbtjänstens tekniska funktion.