Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Finansiering och kostnader

Finansinspektionens verksamhet finansieras huvudsakligen med tillsyns- och åtgärdsavgifter. År 2012 uppgick de uppburna avgifterna till totalt 25,3 miljoner euro. Dessutom deltar Finlands Bank i finansieringen av Finansinspektionen med en andel på 5 procent.

År 2012 uppgick Finansinspektionens kostnader till 24,8 miljoner euro. Merparten av verksamhetskostnaderna bestod av personalkostnader (17,4 miljoner euro). Övriga betydande utgiftsposter utgjordes av fastighetskostnader (2,3 miljoner euro), tjänster som köptes från Finlands Bank (2,3 miljoner euro), kostnader för utbildning, möten och resor (0,8 miljoner euro) och upphandling av externa tjänster (0,8 miljoner euro). Till 2013 överfördes ett överskott på 4,4 miljoner euro, som beaktas vid bestämmandet av tillsynsavgifterna för 2013.

Uppgifterna för 2013 publiceras i mars 2014.

Kontaktinformation

  • Ekonomiexpert​ Tommi Tulonen,
    telefon 010 831 5286

 

2015-03-19

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen