Webböversikt  |  Kontakt  |  Feedback

Finansiering och kostnader

Finansinspektionens verksamhet finansieras huvudsakligen med tillsyns- och åtgärdsavgifter. År 2014 uppgick de uppburna avgifterna till totalt 26,1 miljoner euro. Dessutom deltar Finlands Bank i finansieringen av Finansinspektionen med en andel på 5 procent.

Vår budget godkänns av direktionen för FI och fastställs av direktionen för Finlands Bank. Kostnadsbudgeten för 2015 är 27,8 miljoner euro. Merparten består av personalkostnader, som utgör ca 17,6 miljoner euro.

Övriga kostnader uppgår till ca 10,2 miljoner euro i budgeten för 2015. Största delen av övriga kostnader utgörs av IT- och lokalkostnader.

Finansinspektionens verksamhetskostnader under 2009–2014 och Finansinspektionens budget för 2015 

Milj. euro200920102011201220132014​Budget 2015
Personalkostnader

17,6

18,3

18,517,4

18,0

​16,9​17,6
Övriga kostnader

6,9

7,0

7,67,4

8,3

​9,3​10,2
Summa kostnader

24,5

25,3

26,124,8

26,3

​26,2​27,8

 

Mer detaljerad information framgår av verksamhetsberättelsen för 2014.

Kontaktinformation

  • Ekonomiexpert​ Tommi Tulonen,
    telefon 010 831 5286

 

2015-06-25

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen