Vår budget godkänns av direktionen för FI och fastställs av direktionen för Finlands Bank. Kostnadsbudgeten för 2013 uppgår till 28,0 miljoner euro. Merparten består av personalkostnader, som utgör ca 19,4 miljoner euro.

I budgeten för 2013 står övriga kostnader för 8,6 miljoner euro. De avser bl.a. tjänsteresor, utbildning, säkerhets-, måltids- och personaltjänster och tjänster från utomstående. Från Finlands Bank köper FI personaladministration, ekonomiförvaltning, dataadministration, säkerhet och övrig allmän administration.

Milj. euro 2009 2010 2011 2012 Budget 2013
Personalkostnader

17,6

18,3

18,5 17,4

19,4

Övriga kostnader

6,9

7,0

7,6 7,4

8,6

Summa kostnader

24,5

25,3

26,1 24,8

28,0

 

 

 

2013-03-21

Finansinspektionen - Snellmansgatan 6, PB 103, 00101 Helsingfors - Telefon 010 831 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Ansvarsfriskrivning  |  Om webbplatsen