Sivukartta  |  Yhteystiedot  |  Palaute

Lehdistötiedote 7.9.2011 – 8/2011

Finanssivalvonnalta julkinen huomautus OP-Pohjola osk:lle liputusvelvollisuuden laiminlyönneistä sekä niihin liittyvästä sisäisen valvonnan puutteellisuudesta

 

Finanssivalvonta on antanut julkisen huomautuksen osuuspankkiryhmän keskusyhteisönä toimivalle OP-Pohjola osk:lle arvopaperimarkkinalaissa säädetyn liputusvelvollisuuden laiminlyönneistä. Viisi liputusilmoitusta oli syksyllä 2010 tehty 4–13 kaupankäyntipäivän viiveellä. Liputusilmoituksia ei näin ollut tehty lain edellyttämällä tavalla ilman aiheetonta viivytystä. Myöhästymiset johtuivat puutteellisesta liputusilmoitusten seurantajärjestelmästä. Järjestelmän virheellisyyden vuoksi liputusilmoituksia ei ollut kaikissa tilanteissa mahdollista tehdä laissa säädetyssä määräajassa.

Liputusvelvollisuutta koskevan sääntelyn tavoite on edistää julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan omistus- ja vallankäyttörakenteen sekä siinä tapahtuvien muutosten läpinäkyvyyttä, jotta sijoittajilla on käytettävissä olennaiset ja riittävät tiedot perustellun arvion tekemiseksi arvopaperista ja sen liikkeeseenlaskijasta.

Talletuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisöllä on lainsäädännön mukaan oltava sen toimintaan nähden riittävä sisäinen valvonta ja riittävät riskien hallintajärjestelmät. Sisäisellä valvonnalla on mm. pyrittävä varmistamaan se, että säännöksiä noudatetaan. Sisäisen valvonnan järjestelmä käsittää muun muassa erilaiset kontrolli- ja raportointijärjestelmät.

Julkinen huomautus ei ole lainvoimainen. OP-Pohjola osk:lla on oikeus valittaa päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän aikana siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon.

Lisätietoja antaa

Erkki Kontkanen, johtava neuvonantaja, puhelin 010 831 5260.

Liite

 Finanssivalvonnan päätös

 

 

 

9.5.2012

Finanssivalvonta – Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki – Puhelin 09 183 51   kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi  |  Vastuuvapaus  |  Tietoa palvelusta  
Verkkopalvelun teknisestä toimivuudesta vastaa Suomen Pankki, it-tuki(at)bof.fi.